Liên hệ
Nhà Nghỉ Hiểu My (Minh Thịnh cũ)
Đ/c: Hiệp Nghĩa, Hiệp Ninh, TP.Tây Ninh
(Cách cửa hoà viện 100m, cách cửa số 2 100m)
ĐT: 0933.839.129

 

Bản đồ

Nhà Nghỉ Hiểu My (Minh Thịnh Cũ)
Đ/c: Hiệp Nghĩa, Hiệp Ninh, TP.Tây Ninh
(Cách cửa hoà viện 100m, cách cửa số 2  Tòa Thánh 100m)
ĐT: 0933.839.129

Thiết kế bởi: Công Ty Quảng Cáo Truyền Hình Truyền Thông